Home » PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) » Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 
 

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Comuna Marginea anunță semnarea contractului de servicii nr. 8881 / 27.06.2023 pentru proiectul „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Marginea” cod C10-I4-29, cu finanțare PNRR Componenta 10 și bugetul local al comunei Marginea.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul IV –Coeziune socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul Local; Operațiunea I.4- Elaborarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, I.1.3- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, PNRR/2022/C10/I4, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1.

Valoarea totală a proiectului este de 820.121,82 lei cu TVA din care 689.178 lei valoare eligibilă din PNRR și 130.943,82 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Marginea.
Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni în perioada 15.12.2022 și 31.03.2026.
Cod proiect C10-I4-29.

Ca primă etapă a procesului de implementare s-a finalizat procedura simplificată organizată de UAT Comuna Marginea, fiind semnat contractul de servicii nr.8881 / 27.06.2023 cu prestatorul Asociarea SC ARENA TOPOCAD SRL (Lider) și SC ARHIPROIECT SRL (Asociat).

Prestarea serviciilor a început la data de 03.07.2023, având un termen de execuție de 32 de luni.

Obiectivul general al proiectului ”Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Marginea, județul Suceava”, il reprezintă îmbunătățirea cadrului de planificare teritorială prin documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și transparent la documentele de planificare spațială și teritorială, în vederea asigurării unui instrument operaţional pentru administraţia publică locală.

După aprobare, PUG-ul actualizat, se va transmite către MDLAP, pentru publicare în platforma de date digitale urbane interoperabile, componentă a Observatorului teritorial (jalonul 316 din Componenta 10 – Fondul Local).

Proiectul contribuie la tranziția verde și digitală a localităților din România precum și la reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

În cadrul proiectului este prevăzută și instalarea a 2 stații de reincărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziționate centralizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Primar: Gheorghe LAZAR
E-mail:primariamarginea@yahoo.com 

Telefon 0230 416 203 int.114

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/


2. PNRR-Comuna Marginea-Comunicat-de-presa-semnare contract