Home »

 
 

Comisii de specialitate

 

COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE
CONSILIUL LOCAL MARGINEA mandatul 2016-2020

 

Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism

 1. Sfîrnaciuc Dorel
 2. Magopăţ Gheorghe
 3. Grigorean Petrică
 4. Derevlean Gavril
 5. Curea Iliuţă
 6. Lungu Florin
 7. Rotariu Gavril

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

 1. Hriţcan Iliana
 2. Hapciuc Vasile
 3. Geană Constantin
 4. Bodnarescu O. Ionel
 5. Sfîrnaciuc Dorel

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină:

 1. Bodnarescu S. Ionel
 2. Hînţar Gavriluţă
 3. Grigorean Marcel
 4. Boicu Danuţ
 5. Gheliuc Vasile

 

Adresa de contact

Calea Bucovinei nr.1, jud.Suceava
România

Tel: +40 230 416 203
Fax: +40 230 416 203
Email: margineaprimaria@yahoo.com

relatiipublice[@]comuna-marginea.ro