Home »

 
 

Despre

 

marginea-istoricMarginea este o comună aflată în componenţa judeţului Suceava aceasta situîndu-se în partea de nord a României ( Bucovina ) la intersectia meridianului 25 * 40′ E cu paralela 47* 48′ N.

Cadrul natural al zonei este caracterizat de forme specifice trecerii de la zona de podiş( Podişul Sucevei ) la zona de munte ( Obcinile Bucovinei )care completat cu străbatereacentrală a râului Suceviţa dau un colorit pitoresc fiind o adevarată comoara peisagistică.

Platforma situată la o cota aproximativăde 600 m a dealului ” Fătului ” oferă privitorului dornic de desfătare o frumuoasă imagine a tuturor aşezărilor din depresiunea Rădăuţi.

Succesiune de forme de relief are o orientare pe direcţia NV-SE. Comuna este străbătută de drumul naţional 17A care asigură traficul Suceava şi Rădăuţi spre Câmpu Lung şi Vatra Dornei precum şi de drumul judeţean care asigură legătura între satele din extremitatea nordică a judeţului şi oraşele Solca şi Gura Humorului.

Aceste căi rutiere foarte bine întreţinute sunt importante din punct de vedere turistic fiind aceleacare asigură legătura între principalele aşetăminte monahale, perle ale culturii medievale româneştişi europene incluse în patrimoniul UNESCO situate la Putna ,Rădăuţi, Arbore, Voroneţ, Suceviţa şi Moldoviţa.

marginea-banner

marginea-primariaDin punct de vedere turistic Marginea este cunoscută pe plan naţional şi mai ales internaţional prin păstrarea şi perpetuarea într-o formă autentică a străvechilor îndeletniciri din epoca bronzului (sec. V – V I ) de modelare manuală a lutului argilos în scopul fabricării vaselor cu întrebuiţare casnică pentru gătit sau pentru prelucrarea laptelui şi diverse alte forme ornamentale.

Unicitatea ceramicii de Marginea pe plan internaţional este dată de culoarea neagră rezultată în urma arderii precum şi modelarea unor forme specifice tradiţionale.

Cultura populară a comunei se regăseşte şi în portul popular specific care se poartă  în zilele de sărbătoarede către bătrînii satului.

monumet