Home » Comunicate / Anunturi » ANUNT angajare – 12 noiembrie 2015

 
 

ANUNT angajare – 12 noiembrie 2015

 

UAT comuna Marginea, judeţul Suceava, organizează concurs pentru  ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante cu durată nedeterminată, după cum urmează:

  • 1 post referent, gradul II studii medii  – absolvite cu diplomă, vechime minimă 6 luni;
  • 1 post îngrijitor, studii generale  – absolvite cu diplomă, ambele posturi în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marginea.
  • 1 post muncitor calificat II, studii generale – absolvite cu diplomă, vechime minimă 1 an;
  • 1 post muncitor necalificat, studii generale – absolvite cu diplomă ambele posturi în cadrul Serviciului public de salubritate de pe lângă Consiliul local al comunei Marginea.

Data şi ora desfãşurării concursului:

  • proba scrisã: 16 decembrie 2015, ora 10ºº, sediul primăriei;
  • interviul: 18 decembrie 2015, ora 10ºº, sediul primăriei.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 10  zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a, la sediul primăriei, compartimentul registratură.

Dosarele vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HGR nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se publică pe site-ul instituţiei http://comuna-marginea.ro şi la sediul autorităţii locale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT-comuna Marginea, judeţul Suceava şi la nr. de tel. 0230416203.